راهنمای_پرکردن_فرم_صدور_پاسپورت_وبمانی

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷:۴۵

Webmoney Application Form

نکات مهم و اساسی که باید قبل ار تکمیل فرم به آن توجه شود:
۱- اطلاعات پروفایل فرمال پاسپورت شما باید بروز بوده و دقیقا مطابق اطلاعات مندرج در گذرنامه و یا کارت ملی شما باشد. بنابراین اگر چنین نیست، ابتدا اطلاعات پروفایل فرمال پاسپورت خود را اصلاح نمایید و پس از تایید توسط وبمانی، نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.
۲- شخص متقاضی باید شخصا و با دستخط خود فرم را با خودکار آبی تکمیل نماید.
۳- کوچکترین خط خوردگی در فرم فابل قبول نیست و نباید از ابزاری نظیر لاک غلط گیر استفاده شود.
۴- کلیه تاریخها در فرم باید به میلادی باشد و از سمت چپ بترتیب ماه، روز و سال نوشته شود. MM/DD/YYYY

مطابق راهنمای زیر، فرم را به صورت انگلیسی و منطبق بر اطلاعاتی که در کنترل پنل وبمانی خود وارد کرده اید، پر کنید:

1- شماره شناسایی وبمانی (WMID) که یک عدد ۱۲ رقمی است.
2- نام، خانوادگی دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
3- نام، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
4- نام پدر، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
5- نوع مدرک شناسایی. اگر از گذرنامه استفاده کردید بنویسید Passport و اگر از کارت ملی استفاده کردید بنویسید National ID Card
6- با توجه به بند بالا شماره انگلیسی پاسپورت یا کد ملی
7- مرجع صادر کننده مدرک شناسایی شما. اگر از گذرنامه استفاده کردید بنویسید Immigration and Passport Police و اگر از کارت ملی استفاده کردید بنویسید National Organization for Civil Registration
8- کشور/شهر محل صدور مثل: Iran / Tehran
9- تاریخ میلادی صدور. ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال. اگر از گذرنامه استفاده کردید، تاریخ صدور گذرنامه را بنویسید که در صفحه دوم گذرنامه درج شده است. اگر از کارت ملی استفاده کردید، هفت سال از تاریخ اعتبار کارت ملی کم کنید و معادل میلادی آن را درنظر بگیرید.
10- ملیت شما یعنی Iranian
11- تاریخ میلادی تولد، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت، ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال
12- کشور/شهر محل تولد، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت مثل: Iran / Tehran
13- آدرس کامل پستی محل سکونت، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
14- کد پستی محل سکونت، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
15- استان محل سکونت، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت مثل Tehran
16- کشور/شهر محل سکونت، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت مثل: Iran / Tehran
17- شماره تماس، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت (شماره موبایل اصلی)
18- ایمیل، دقیقا مطابق فرمال پاسپورت
19- اگر وبسایت دارید آدرس آن و اگر ندارید خالی بگذارید.
20- Personal یا Initial نوع پاسپورت وبمانی را که متقاضی دریافت آن هستید، مشخص کنید.
21- امضاء
22- تاریخ میلادی پرکردن فرم. ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال