راهنمای پرکردن فرم صدور پاسپورت وبمانی

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷:۴۵

Appl Form Webmoney

مطابق راهنمای زیر، فرم را به صورت انگلیسی و منطبق بر اطلاعاتی که در کنترل پنل وبمانی خود وارد کرده اید، پر کنید:

1- شماره شناسایی وبمانی (WMID)
2- نام خانوادگی
3- نام
4- خالی بگذارید
5- نوع مدرک شناسایی. اگر از گذرنامه استفاده کردید بنویسید Passport و اگر از کارت ملی استفاده کردید بنویسید ID
6- با توجه به بند بالا شماره پاسپورت یا شماره ملی
7- مرجع صادر کننده مدرک شناسایی شما. اگر از گذرنامه استفاده کردید بنویسید Immigration and Passport Police و اگر از کارت ملی استفاده کردید بنویسید National Organization for Civil Registration
8- کشور/شهر محل صدور
9- تاریخ میلادی صدور. ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال
10- ملیت شما یعنی Iranian
11- تاریخ میلادی تولد. ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال
12- کشور/شهر محل تولد
13- آدرس کامل پستی محل سکونت
14- کد پستی محل سکونت
15- استان محل سکونت
16- کشور/شهر محل سکونت
17- شماره تماس (شماره موبایل اصلی)
18- ایمیل
19- اگر وبسایت دارید آدرس آن و اگر ندارید خالی بگذارید.
20- Initial
21- امضاء
22- تاریخ میلادی پرکردن فرم. ابتدا ماه بعد روز و در آخر سال